Konkurs DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA

Okręgowy Zarząd Mazowiecki ogłasza konkurs pn. „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2023”.

Gorąco zachęcamy działkowców naszego ogrodu do zgłaszania swoich działek!

Link do ogłoszenia

Uczestnikiem konkursu „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2023” może/mogą być działkowiec(wcy) będący członkiem PZD i posiadający tytuł prawny do działki w ROD, należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika swoich danych w formularzu zgłoszenia do konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia do Konkursu „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2023”.

Zgłoszenia dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres mazowiecki@mazowieckipzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Okręg Mazowiecki PZD ul. Żółkiewskiego 35 d, 04-305 Warszawa.

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 18 sierpnia 2023 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego).

Okręgowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

2)    II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

3)    III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA BIORÓŻNORODNA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2023” otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika