POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

KOMISARYCZNY ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Al. Niepodległości 113/115

02-585 Warszawa

tel. 517-731-678

adres e-mail : rodobroncowpokojuwarszawa@pzd.pl

Biuro Zarządu Ogrodu nieczynne

adres korespondencyjny:

skr. poczt. 20

ul. G. Bruna 34,

02-523 Warszawa


Elektryk ogrodu

Łukasz Jałocha  tel: 531-163-094

(wykonuje prace na koszt działkowca)


Elektryk od nowej instalacji

(podłączanie działek do nowych rozdzielni)

Łukasz Zięba tel. 502-851-534


Gospodarz Ogrodu

tel.: 515-462-916