Koszt wywozu jednego kontenera odpadów wynosi prawie 450 zł. W każdym miesiącu z ogrodu odbieranych jest sześć kontenerów, co daje kwotę niespełna 2700 zł. Ogród nie może zamawiać wywozu odpadów u dowolnego podmiotu. O tym, kto odbiera śmieci i na jakich zasadach decyduje Urząd Miasta.  Wytyczne zobowiązują działkowców do segregowania odpadów.  Nie można do kontenera na odpady komunalne zmieszane (śmieci, butelki, puszki) wrzucać odpadów pochodzenia roślinnego (trawy, gałęzie, ziemia). Kontenery, w których zmieszane są odpady komunalne z roślinnymi nie są odbierane, co powoduje konieczność dodatkowej pracy gospodarza, który musi rozdzielić te odpady. Za tę dodatkowa pracę płacimy wszyscy.

Regulamin ROD zabrania działkowcom wrzucania do kontenerów jakichkolwiek odpadów pochodzenia roślinnego. Pomimo tego Zarząd wychodząc naprzeciw potrzebom zamawia dwa razy w miesiącu kontener na odpady „zielone”.

Prosimy o uszanowanie obowiązujących zasad i powstrzymanie się od wyrzucania odpadów roślinnych do kontenera nieprzeznaczonego do tego. Informacja o tym, kiedy będzie podstawiony kontener na odpady zielone znajduje się w tablicach informacyjnych. W marcu obydwa kontenery zostały już odebrane, dlatego jeśli posiadają Państwo jakieś odpady roślinne, których nie możecie przeznaczyć na kompost, przechowujcie je na swojej działce do momentu podstawienia kontenera na początku kwietnia.

Jednocześnie informujemy że każdy działkowiec ma prawo zamówić prywatnie kontener lub mniejszy pojemnik na odpady ( np.BIGBAG). W internecie dostępne są oferty firm świadczących takie usługi. Klucz od bramy można wypożyczyć w sekretariacie lub u gospodarza ogrodu.

Poniżej numery telefonów dostępne na stronach internetowych niektórych firm:

BETA: 601 314 177

TOMGRUZ: 515 501 623

LEKARO: 600 474 748

SELTRANS: 784 661 362

KLIN: 666 555 520