Szanowni Państwo!
Kontener na trudno kompostowalne odpadki zielone został podstawiony pod magazynem ROD. Prosimy o rozdrabnianie dużych gałęzi tak, aby mieściły się w kontenerze w całości. W pojemnikach stojących od strony Al. Niepodległości wszystkie odpadki podlegają segregacji.

❗❗❗ UWAGA! W związku z powtarzającym się procederem dzikich wysypisk informujemy, że porzucenie śmieci w innym miejscu będzie skutkowało konsekwencjami związanymi z nieprzestrzeganiem Regulaminu ROD, czyli wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.

Informujemy, że wszelkie odpadki wielkogabarytowe działkowcy mają obowiązek wywozić we własnym zakresie.