Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek:

OPŁATY STAŁE

  • składka członkowska PZD: - 6,00 zł

  • opłata ogrodowa za każdy m2 działki: - 3,00 zł

  • wywóz odpadów komunalnych: - 125,00 zł

OPŁATY ZA MEDIA

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem ROD (e-mail: rodobroncowpokojuwarszawa@pzd.pl lub tel. 517 731 678)

  • opłata za prąd - 0,65 zł /1kWh
  • opłata za wodę - 4,54 zł /m3

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki wnosi 2 opłaty, których w kolejnych latach już nie będzie uiszczał. Są to opłaty ogrodowe wynikające z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu PZD. Jedna opłata jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, a jej wysokość ustala zarząd ROD, drugą ustala okręgowy zarząd i jest przeznaczona na zarządzanie ROD:

  • opłata  inwestycyjna: 9 600,00 zł
  • opłata na zarządzanie ROD: 600,00 zł

KONTO OGRODU

Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy ROD im. Obrońców Pokoju

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

rachunek nr  57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

(w tytule przelewu prosimy wskazać, której działki dotyczy wpłata)

Biuro nie prowadzi kasy – nie przyjmuje żadnych wpłat, wszelkie należności wpłacamy na rachunek bankowy ogrodu.

W razie przekroczenia terminu do opłat doliczone zostają odsetki.

UWAGA!

Prosimy o OPIS W TYTULE PRZELEWU:

1. Nr działki za którą wnoszona jest opłata;

2. Przedmiot opłaty, tj. opłata roczna, wywóz śmieci, energia elektryczna, nowy działkowiec, wezwanie do zapłaty odsetkowej nr... z dnia ..., nota obciążeniowa nr ... z dnia ...;

3. Rok, którego dotyczy opłata;

OPŁATA NA WYMIANĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (2019-2022)

Opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji wodociągowej" podjęta uchwałą nr 13/2019 z dnia 12.05.2019r. Walnego Zebrania:

500 zł na rok 2019

500 zł na rok 2020

500 zł na rok 2021

500 zł na rok 2022

W tytule przelewu prosimy podać: „Wodociąg partycypacja”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

INWESTYCJA - WYMIANA SIECI ENERGETYCZNEJ (2020-2022)

Opłaty na rzecz partycypacji w zadaniu inwestycyjnym wynosiły:

  • 800,00 zł - ETAP I
  • 1500,00 - ETAP II