Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo, zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację zadania pn.:

“Ułożenie nawierzchni w alei Uśmiechu – etap I”

Opis przedmiotu zamówienia:
  • ułożenie przepuszczalnej żwirowej nawierzchni w ogrodzie działkowym na odcinku ok. 100 metrów bieżących – szerokość 3,2 m; 
  • wyrównanie i uporządkowanie podłoża rodzimego;
  • ułożenie minimum dwóch warstw kruszywa o różnej frakcji;
  • wyplantowanie i zagęszczenie powierzchni;
  • uzupełnienie brakujących krawężników wykorzystując stare krawężniki (własność ogrodu) 
Termin realizacji:

do 30 września 2023 r. 

Termin i sposób składania ofert:

do 1 lipca na adres e-mail: rodobroncowpokojuwarszawa@pzd.pl

Kryteria oceny ofert:
  • termin realizacji;
  • cena za 1mb; 
Zamawiający:

Polski Związek Działkowców 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju

Al. Niepodległości 113/115, Warszawa 02-585

NIP: 5213041824

REGON: 00701591520595

Prosimy o podanie terminu realizacji zamówienia, warunków płatności oraz wszelkich informacji, które uznają Państwo za znaczące. Prosimy o podanie ceny 1 mb brutto. 

Z poważaniem

Zarząd Komisaryczny

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. Obrońców Pokoju w Warszawie