Ogłoszenie

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. Obrońców Pokoju w Warszawie

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

 

Szanowni Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są, bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty

Sposób wyliczenia

Stawka

Ogrodowa

Od m²

0,10 zł

Wodna

Od działki

70 zł

Wywóz Odpadów

Od działki

70 zł

 

Nr konta do wpłat:

57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

Opłata na remont wodociągu

 

500 zł (dozwolona płatności w dwóch ratach)

Nr konta do wpłat:

30 1600 1462 1818 0238 6000 0002

 

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. Obrońców Pokoju

  

 

 

Ogród otwarty dla zwiedzających codziennie

Furtki są otwarte od 7:00 do 19:00

prosimy nie zamykać / nie używać siły/

 

Witamy w najstarszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Warszawie.

Życzymy miło spędzonego czasu i prosimy o uszanowanie zasad panujących w ogrodzie.

  • Szanujemy florę i faunę ogrodu

  • Dla wspólnego dobra dbamy o czystość terenu ogrodu, nie zaśmiecamy i nie brudzimy. Odpadki umieszczamy w przeznaczonych do tego miejscach

  • Bez wiedzy działkowca nie wchodzimy na jego działkę

  • Rabatki stanowią integralną część działki i niczego z nich nie zrywamy, nie niszczymy zieleni i nie zanieczyszczamy

  • Dzieci uczymy szanowania zieleni i przestrzegania porządku

  • Nie niszczymy ławek, ogrodzeń i innych urządzeń bądź obiektów

  • Na terenie wspólnym ogrodu nie spożywamy alkoholu

  • Zachowujemy się kulturalnie, nie hałasujemy, nie jeździmy na rowerach aby nie przeszkadzać innym gościom ogrodu i zwierzętom

Nasz Ogród - został założony w 1902r.

Młodzi też chcą uprawiać grządki

I płacą nawet 30 tys. zł za ogródek

Działki nowych, młodych właścicieli można poznać na pierwszy rzut oka. Po tabliczce: "Uwaga, tu pilnuje buldog francuski" albo po huśtawkach dla dzieci. I po tym, że mniej tam grządek. Młodzi wolą trawę, grilla, leżaki. Starsi uprawiają warzywa. Młodzi pojawiają się głównie w weekendy. Starsi są niemal codziennie.

Czasy się zmieniają, ale ogródki działkowe wciąż są w modzie. Niektóre istnieją już od ponad stu lat. Właśnie dochodzi na nich do zmiany pokoleniowej. Do niedawna kojarzyły się ze starszymi paniami uprawiającymi grządki, ale coraz częściej ogródki przejmują młodzi ludzie. Bo chcą mieć miejsce na grilla, bo chcą uprawiać własne owoce, zamiast kupować w dyskoncie te z Hiszpanii, bo chcą obcować z przyrodą, ale niekoniecznie stać w weekend w korkach na wylotówkach z miasta. Ruszają więc szukać swojego własnego rodzinnego ogródka działkowego.


Wreszcie! Wreszcie! I pod tym względem zbliżamy się do Europy. Takich ogródków Anglia ma 1,2 mln, Niemcy półtora miliona. (...) Średnio zarabiający człowiek może mieć swoje warzywa, swoje kwiatki, swoją altankę, swój wypoczynek, swój własny park Skaryszewski i swoje własne Łazienki” – emocjonował się Adolf Nowaczyński, relacjonując „Gazecie Warszawskiej” otwarcie ogrodu działkowego na Rakowcu w pobliżu Pola Mokotowskiego. Był rok 1927.

źródło: www.warszawa.wyborcza.pl

Plan ogrodu z numeracją działek

Lokalizacja ogrodu