Komisaryczny Zarząd Ogrodu

Michał Oleszko
Barbara Jaros
Halina Pieńkowska
Cecylia Rokita
Marcin Piotr Sawicki