Komisaryczny Zarząd Ogrodu

Prezes Zarządu KomisarycznegoMichał Oleszko
Wiceprezes Zarządu Komisarycznego
SkarbnikHalina Pieńkowska
SekretarzAgata Chełstowska
Członek ZarząduMateusz Kieferling