ZASADY WJAZDU SAMOCHODEM

USTALA WALNE ZEBRANIE.

DO CZASU ZWOŁANIA ZEBRANIA WPROWADZA SIĘ,

TYMCZASOWE POSTANOWIENIA:

 

 1. POTRZEBĘ WJAZDU NALEŻY ZGŁASZAĆ Z WYPRZEDZENIEM MIN. JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ 883 599 179
 2. PIERWSZEŃSTWO PRZYSŁUGUJE POJAZDOM:
   • ODBIERAJĄCYM ODPADY WSPÓLNE
   • SERWIS OGÓLNODOSTĄPNEJ TOALETY
 3. POSTÓJ SAMOCHODU MOŻLIWY JEST TYLKO W CELU ROZŁADUNKU/ ZAŁADUNKU
 4. MAKSYMALNY CZAS POSTOJU WYNOSI 20 MINUT
 5. NIEDOZWOLONE JEST DORABIANIE KLUCZA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE OSOBY NIEUPRAWNIONE POSIADAJĄ KLUCZ OD BRAMY, KŁÓDKA ZOSTANIE WYMIENIONA A WJAZD UMOŻLIWIONY DOPIERO PO WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ WALNE ZEBRANIE