ROD im.Obrońców Pokoju – zabytkiem M. St. Warszawy!!!

Najstarszy warszawski ROD „Obrońców Pokoju” 28 maja 2019 r. został włączony do ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Cieszy nas godne uhonorowanie liczącego już 117 lat warszawskiego ogrodu i jego dorobku, tym bardziej, że jeszcze 2 lata temu miejscy planiści- nie licząc się z mieszkańcami, którzy od wielu lat traktują to miejsce jak park- chcieli zaorać ogród i w jego miejscu zbudować m.in. targowisko i parking podziemny. Wierzymy, że teraz ogród będzie postrzegany jako ważny element zielonej infrastruktury miasta i przyczyni się to do jego bezpiecznej przyszłości. 

ROD im. Obrońców Pokoju powstał w 1902 roku,  a założyła go działaczka społeczna Kazimiera Proczek. I przez kilka lat to jej imię nosił. W 1907 roku działki otrzymały status prawny, a nazwę zmieniono na Towarzystwo Ogrodów Działkowych.

Na przestrzeni lat aż do II wojny światowej ogród systematycznie się powiększał, został wytyczony, podzielony na działki i ogrodzony oraz prowadził normalną działalność sadowniczą, warzywną i kwiatową, szczególnie dla członków ogrodu i ludności mniej zamożnej. Swoimi granicami sięgał aż do ulicy Puławskiej. 

W trakcie wojny w znacznej części został zniszczony, jednak w dalszym ciągu był uprawiany, ponieważ stanowił źródło schronienia i żywności. Po wojenni ogród został odbudowany i cieszy działkowców do dziś, stając się istotnym zielonym punktem na mapie Mokotowa. 

ROD „Obrońców Pokoju” jest nie tylko chodzącą historią ogrodnictwa działkowego w stolicy, ale przede wszystkim jest miejscem, które mimo upływu lat wciąż żyje i służy całej społeczności miejskiej jako miejsce spotkań, edukacji dzieci i młodzieży oraz wielu innych równie ciekawych inicjatyw dla Warszawiaków.

 

tekst: E.Chmielińska

źródło: www.pzd.pl