WYŁĄCZENIE PRĄDU – 30.11.2019

Prąd zostanie wyłączony do końca listopada.

Osoby zainteresowane pozostawieniem dopływu energii elektrycznej na działce na czas zimy,

proszone są o zgłaszanie tego w sekretariacie. Należy dostarczyć zdjęcie liczników.