WOLNE DZIAŁKI

Informację o woli przeniesienia prawa do użytkowania działki można zamieścić na tablicach informacyjnych ogrodu i stronie internetowej po zgłoszeniu w sekretariacie.