Zarząd Ogrodu w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi działkami do przekazania w użytkowanie.