Włamania do altan

Do Zarządu ROD wpłynęły zawiadomienia od działkowców o włamaniach i kradzieżach. Zarząd zapoznał się z pismami od działkowców, przeanalizowano zapis monitoringu. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego istnieje poważny problem z dostępnością służb (policja, straż miejska). Pomimo zgłaszania włamań i kradzieży działkowcy nie mogą np. wyegzekwować przyjazdu policji i zabezpieczenia śladów działań przestępczych. Po próbach zgłoszenia ww. włamań i kradzieży bezpośrednio na komisariatach, działkowcy muszą oczekiwać w długich kolejkach do jednego okienka, które jest obsługiwane w związku z pandemią w trybie kryzysowym. Z powodu ogłoszonych przez władze zaleceń dla osób starszych w poruszaniu się, a tym samym trudności w dostępie do biura na terenie ROD, osoby te, które nie posiadają dostępu do Internetu, zgłaszają telefonicznie włamania, niszczenie mienia i kradzieże. Ponadto działkowcy zwracają uwagę zarządowi ROD, że ograniczony zakres działania monitoringu oraz brak oświetlenia alejek na terenie ROD, są główną przyczyną, że przestępcy na terenie ROD czują się zupełnie bezkarni. Obecnie wiadomo już o kilkunastu przypadkach włamań i kradzieży. Wygląda na to, że przestępcy dla realizacji działań na terenie ROD, systemowo zaczęli wykorzystywać obecną sytuację epidemiczną, która powoduje, że działki opustoszały, a organy ścigania zajęte są innymi czynnościami. Przestępcy czują się zupełnie bezkarni, a działkowcy bezsilni i sfrustrowani brakiem działań w ich interesie. Wg posiadanych informacji włamania, niszczenie mienia i jego kradzieże dokonywane są od kilku tygodni. Stwierdzono znaczne szkody po stronie działkowców oraz uszkodzenia mienia należącym do ROD (m.in. stłuczone szyby w tablicach informacyjnych, zniszczona skrzynka na listy, a także niszczone ogrodzenie). Złodzieje wchodzą na teren ROD omijając furtki i kamery. Po wnikliwej analizie problemu zarząd ROD postanowił podjąć szereg pilnych czynności niezbędnych do zapobiegania powstaniu znacznej szkody i zapewnieniu bezpieczeństwa, wymagających podjęcia uzasadnionych działań w trybie natychmiastowym.  Jednocześnie odpowiadając na liczne postulaty działkowców postanowiono zlecić naprawę wszystkich latarni, do których możliwe jest na dzień dzisiejszy doprowadzenie zasilania, w celu ich uruchomienia. Aby zmniejszyć pobór energii i ograniczyć koszty z tym związane, wymieniane są oprawy latarni na nowoczesne i energooszczędne, które włączają się automatycznie po zmierzchu z możliwością wyłączenia osobno każdej latarni. Równolegle z naprawą latarń montowane są dodatkowe kamery obrotowe z funkcją śledzenia wykrytego ruchu umożliwiające zidentyfikowanie sprawców. Rozbudowywany jest istniejący system rejestrujący do poziomu umożliwiającego obsługę dodatkowych kamer (z możliwością rozbudowy do 32 kamer) oraz zdalny dostęp do podglądu obrazu. Dodatkowe kamery zostaną rozmieszczone w alejkach, które nie były objęte dotychczas systemem monitoringu na terenie ROD.  Naprawa latarni oraz rozbudowa systemu monitoringu sfinansowana jest z wpłat od nowych działkowców. Nie ponosimy dodatkowych kosztów i nie zmniejsza się kwota środków zgromadzonych na remont wodociągu.  Konieczne natomiast będzie ustalenie opłaty energetycznej pokrywającej koszt działania latarni w wysokości 3,6 zł miesięcznie od działki.