Zarząd Ogrodu

Prezes ZarząduAdam Lityński
Wiceprezes ZarząduMaciej Szulikowski
Skarbnik ZarząduAgnieszka Pyza
Sekretarz ZarząduAnna Antoniuk
Członek ZarząduMarianna Pokrywka
Członek ZarząduWojciech Wtulich

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KomisjiKrystyna Wierzbicka
Zastępca PrzewodniczącegoStefan Wilczkowski
Sekretarz KomisjiJan Piasek