Spotkanie wszystkich ogrodników Warszawy

Inicjatywy związane z rozwojem ogrodnictwa społecznościowego w Warszawie

„Zielony Weekend” Spotkanie wszystkich ogrodników Warszawy: animatorów ogrodów społecznościowych, Działkowców, osób związanych z edukacją, by zastanowić się jak wspólnie budować zieloną przestrzeń Warszawy. Spotkanie miało charakter debaty połączonej z warsztatami i mini wykładami na temat rozwoju ogrodnictwa społecznościowego.

– Spotkanie warsztatowe dotyczące Ogrodnictwa społecznościowego w Ogrodach Działkowych.

– Dożynki Ogrodników Miejskich w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.