Remont wodociągu

Inwestycja została pozytywnie zaopiniowana przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie.  Uchwałą 462/2019 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego związku działkowców z dnia 12.09.2019r. „Przyznaje się z Okręgowego Funduszu Rozwoju na rzecz ROD im.Obrońców Pokoju w Warszawie dotację w wysokości 92 076,19 zł.

 Ostateczny termin rozliczenia dotacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2020r.

Uchwałą 465/2019 z dnia 12.09.2019 r. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie „Pozytywnie opiniuje wniosek ROD im.Obrońców Pokoju o udzielenie przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców pożyczki na warunkach określonych przez wnioskodawcę.

Do dnia dzisiejszego Zarząd ROD nie otrzymał jednak zgody od ww. organu PZD na rozpoczęcie prac.

Natomiast pismem z dnia 14 listopada 2019 r. Krajowy Zarząd PZD postanowił nie podejmować decyzji o przyznaniu naszemu ROD pożyczki, jednocześnie nakazując wstrzymanie wszelkich czynności w tym zakresie, w tym również wstrzymanie uruchomienia udzielonej przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie dotacji dla ogrodu w wysokości 92 077,19 zł.

Wszystkie dotychczasowe wpłaty działkowców na remont wodociągu zdeponowane są na osobnym rachunku bankowym. Nie ma możliwości wydatkowania tych środków na nic innego, zwłaszcza na bieżące funkcjonowanie ROD.  Inwestycja zostanie rozpoczęta i wykonana po zabezpieczeniu przez ROD pełnej kwoty szacowanej wartości prac, na którą mają składać się również wpłaty działkowców wg stosownej uchwały walnego zebrania naszych działkowców z 2019r. Prosimy zatem Państwa nie tylko o wpłaty przypadające na ten cel w 2020r., ale również o dobrowolne wpłaty kwot przypadających na lata 2021 i 2022. Należy przy tym podkreślić, iż są wśród nas działkowcy, którzy takich wpłat dokonali już w 2019r. Tylko od nas zatem zależy, kiedy uda się nam zebrać wymaganą kwotę na remont wodociągu, a tym samym będzie możliwe uzyskanie zgody PZD na rozpoczęcie prac w tym zakresie.

Opłata na remont wodociągu na 2020r. wynosi:

500 zł (dozwolona jest płatności w dwóch równych ratach, pierwsza do 30.06.2020r., a druga do 31.12.2020r.)

Nr konta do wpłat na remont wodociągu:

30 1600 1462 1818 0238 6000 0002

Natomiast dobrowolna możliwość dokonania wpłaty na remont wodociągu przypadająca na lata 2021r. i 2022r., wynosi odpowiednio po 500 zł na każdy ww. rok, czyli łącznie 1000 zł.

Informujemy jednocześnie, iż użytkownicy czterech działek nie wpłacili jeszcze drugiej raty na remont wodociągu przypadającej na rok 2019. W przypadku braku wpłaty Zarząd ROD zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy.