Przypadki włamań na działkach

PROSIMY O ZGŁASZANIE WSZYSTKICH PRZYPADKÓW WŁAMANIA NA ADRES:

PZD.ROD.OBRONCOWPOKOJU@GMAIL.COM

ZARZAD@RODOBRONCOWPOKOJU.PL

MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCIĆ PISMO DO SKRZYNKI NA LISTY POD TABLICĄ OGŁOSZENIOWĄ

(GŁÓWNA BRAMA)

PROSZĘ PODAĆ:

  1. NUMER DZIAŁKI

  2. DATA ZDARZENIA

  3. OPIS ZNISZCZEŃ

  4. CZY BYŁO ZGŁOSZENIE NA POLICJI