Postępowanie przetargowe na

Modernizację wodociągu w ROD ”Obrońców Pokoju”

 

Zakres przedsięwzięcia:

- szczegółowy zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone zostały w projekcie wykonawczym z zastrzeżeniem poniżej wskazanych zmian po uzgodnieniach pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i projektantem po wskazaniu przez wykonawcę alternatywnego rozwiązania spełniającego wymogi dla terenu ROD. Wodociąg nie będzie używany w okresie zimowym.

Informacyjnie:

- Sumaryczna długość wodociągu wynosi ok: 4000 m

- W poszczególnych alejach: 255m, 434m, 651m, 692m

- Typ wymaganej rury wodociągowej PE

średnica 25mm - 1220m

średnica 32mm - 400m

średnica 40mm - 140m

średnica 50mm - 235m

średnica 63mm - 1100m

średnica 90mm - 560m

średnica 110mm - 350m

- przyłącza zaplanowano dla 277 działek

Pełny dokument przetargowy => Postępowanie przetargowe - Modernizacja Wodociągu

Materiały dla wykonawców wodociągu => Opis Techniczny - Projekt - Kosztorys