KOMISJA PORZĄDKOWA – PRZEGLĄD DZIAŁEK

Komisja Porządkowa

Działki sprawdzane są raz w miesiącu. Prosimy o:

  1. Usunięcie z ogrodzenia drutów kolczastych.

  2. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru działki.

  3. Przycięcie wszelkich nasadzeń wzdłuż ogrodzenia działki do wysokości umożliwiającej zwiedzającym podziwianie upraw oraz roślinności.

  4. Usunięcie wszelkiej roślinności przechodzącej na alejki, która utrudnia swobodne przejście lub powoduje zanieczyszczenie alej (spadające owoce)

Zarząd  pozytywnie ocenia działania Komisji Porządkowej i docenia prace działkowców porządkujących swoje działki. Widoczne są zmiany które zostały zauważone i docenione.

Dziękujemy i prosimy o dalsze postępy. Prosimy pamiętać, że teren jest otwarty dla zwiedzających a spacer po naszym ogrodzie powinien być dla wszystkich przyjemnością.