PRZEGLĄDY DZIAŁEK

Komisja Porządkowa

Krzysztof Zasłona – Przewodniczący

Rafał Gogłoza – Sekretarz Komisji

Teresa Olszewska – Członek Komisji

 

Działki sprawdzane są raz w miesiącu. Prosimy o:

  1. Usunięcie z ogrodzenia drutów kolczastych.

  2. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru działki.

  3. Przycięcie wszelkich nasadzeń wzdłuż ogrodzenia działki do wysokości umożliwiającej zwiedzającym podziwianie upraw oraz roślinności.

  4. Usunięcie wszelkiej roślinności przechodzącej na alejki, która utrudnia swobodne przejście, zakłóca przesyła sygnału radiowego do kamer lub powoduje zanieczyszczenie alej (spadające owoce).

Doceniamy prace użytkowników porządkujących swoje działki. Widoczne są zmiany, które pozytywnie wpływają na wizerunek całego ogrodu.

Dziękujemy i prosimy o dalsze postępy. Należy pamiętać, że teren jest otwarty dla zwiedzających a spacer po naszym ogrodzie powinien być dla wszystkich przyjemnością.