prośby o ratowanie ROD

Przekazanie apelu – prośby o ratowanie ROD,

do najważniejszych instytucji związanych z ogólnie rozumianą ochroną środowiska w Polsce

oraz do najważniejszych organizacji ekologicznych w Polsce

 

 • Komisja Ładu przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 • Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

 • Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody

 • Ministerstwo Środowiska, Departament Zarządzania Środowiskiem

 • Sejm, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Fundacja Ratujmy Ptaki

 • Fundacja / ORPD / Ptasia Akademia

 • Liga Ochrony Przyrody

 • Fundacja WWF Polska

 • Miesięcznik Dzikie Życie