Na najbliższym walnym zebraniu będziemy głosować nad zmianą planu zagospodarowania naszego ogrodu i opisanymi poniżej rozwiązaniami. Pozostawiamy wskazane kwestie do namysłu i Państwa oceny. Prosimy również o  sugestie.

1. Nowa Altana Śmietnikowa

Chcielibyśmy, aby nasz ogród był estetyczny i bezpieczny. Jakość nawierzchni głównej alei pozostawia wiele do życzenia a spacerowanie po niej powoduje poważne zagrożenie dla osób w podeszłym wieku a także utrudnienia dla prowadzących wózek dziecięcy.  Pragniemy to zmienić jednak w obecnej sytuacji, gdy po alei przejeżdżają ciężkie samochody wywożące kontenery z odpadami, remont musiałby zakładać ułożenie nowej nawierzchni o klasie spełniającej wymogi prawie jak dla budowy autostrady, na co nas zwyczajnie nie stać.

 Niebawem zaczną również obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, co spowoduje konieczność szczegółowej segregacji i ustawienia większej ilości mniejszych pojemników(1100 L) na śmieci.   Takie pojemniki należy ustawić przy bramie w celu opróżnienia. Ze wstępnych obliczeń wynika, że musiałoby ich być, co najmniej osiem. Przy głównej bramie nie ma na to miejsca, a takie rozwiązanie byłoby utrapieniem dla członków naszej społeczności posiadających działki bliżej ulicy wołoskiej, musieliby oni, bowiem przejść do śmietnika całą długość ogrodu.   W tej sytuacji pojawił się pomysł, aby zmienić miejsce usadowienia kontenerów. W tym celu proponujemy wykonanie bramy od ulicy Odyńca na wysokości skrzyżowania z ul. J. Curie – za dawną siedzibą ochrony oraz utworzenie placu z kostki brukowej i budowę altany śmietnikowej.  Obecnie ten teren nie jest w żaden sposób wykorzystany. Takie rozwiązanie ułatwiłoby znacznie odbiór odpadów z terenu ROD a także umożliwiłoby wykonie nowej estetycznej nawierzchni alei głównej z kostki brukowej, po której nie poruszałyby się samochody ciężarowe.

2. Utworzenie Nowej Furtki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom okolicznych mieszkańców, na spotkaniu informacyjnym w dniu 19 października 2017 r.  działkowcy postulowali utworzenie furtki umożliwiającej przejście od strony ul Racławickiej do ul. Odyńca.  W trakcie walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD zdecydowana część działkowców poparła powyższy postulat. Jesteśmy zgodni, że ogród powinien się otwierać. Przejście jest konieczne zwłaszcza dla rodziców odprowadzających dzieci do przedszkoli i szkół. W tej sprawie interweniowali w Zarządzie ROD Radni dzielnicy Wierzbno, Radni Miasta Stołecznego Warszawy oraz dyrektorzy pobliskiego przedszkola i szkoły. Chcielibyśmy utworzyć takie przejście jak najszybciej, jednak niezbędna jest do tego akceptacja Planu Zagospodarowania ROD, w którym przewidziana będzie dodatkowa furtka przez Mazowiecki Zarząd PZD. Nasz ogród takiego planu nigdy nie posiadał. W styczniu 2019 roku po wielomiesięcznej pracy otrzymaliśmy szczegółowe mapy wykonane przez geodetę na podstawie, których stworzyliśmy projekt planu.  Pozostała jeszcze kwestia wyboru lokalizacji nowej furtki  –  al. Słowików lub al. Szpaków