Plan zagospodarowanie ROD

Do 15 listopada 2019r. prowadzone są prace geodezyjne na terenie ogrodu (pomiar alejek, altan i wszystkich działek). Prosimy o udostępnienie działek do pomiaru.

 

Zarząd Ogrodu