Opracowania geodezyjne

Powierzchnia wszystkich działek wraz z altanami na ROD zostały wymierzone przez geodetę. Opłaty będą naliczane od powierzchni działki aktualnie ustalonej.  Całe zestawienie powierzchni wszystkich działek zamieszczono w tablicach informacyjnych.  Plan zagospodarowania ROD zostanie również szczegółowo omówiony podczas walnego zebrania w celu uzyskania akceptacji zmian oraz przedłożenia organom nadrzędnym. W przypadku braku akceptacji pomiarów istnieje możliwość zlecenia dodatkowego opracowania na koszt działkowca w kwocie 150 zł od działki. W razie stwierdzenia nieprawidłowego wyliczenia kwota będzie zwracana.

Gotowe są mapy zajętości ogrodu oraz szczegółowe opracowania umożliwiające rozpoczęcie prac zmierzających do wymiany ogrodzenia zewnętrznego od strony ulicy Racławickiej. Konieczna będzie w tej sprawie uchwała walnego zebrania dająca zarządowi ROD możliwość przygotowania ww. inwestycji.

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.