Zarząd ROD „Obrońców Pokoju” w Warszawie informuje,

że w roku 2021 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek:

OPŁATY STAŁE

  • składka członkowska PZD: - 6,00 zł

  • opłata ogrodowa za każdy m2 działki: - 3,00 zł

  • wywóz odpadów komunalnych: - 125,00 zł

OPŁATY ZA MEDIA

(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem ROD)

(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem ROD)

  • opłata za prąd - 0,60 zł /1kWh
  • opłata za wodę - 4,54 zł /m3

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Opłaty dla Nowych Działkowców w roku nabycia prawa do użytkowania działki

(tzw. podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki, na którą składają się):

  • opłata  inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD: - 9.600 zł
  • składka członkowska PZD: - 6,00 zł
  • opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD: - 600,00 zł

OPŁATA NA WYMIANĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji wodociągowej"

Uchwała Nr 13/2019 z dnia 12.05.2019r. Walnego Zebrania

500 zł na rok 2019 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2020 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2021 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2022 płatne w dwóch ratach po 250 zł

W tytule przelewu prosimy podać: „ Wodociąg partycypacja”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy maja taka możliwość  do wpłacania już teraz całej kwoty przewidzianej na kolejne lata.

NOWA INWESTYCJA - WYMIANA SIECI ENERGETYCZNEJ

Opłata na rzecz partycypacji w zadaniu wynosi 800 zł od działki

ETAP I

TERMIN WPŁATYKWOTA
30 XI 2020 r.100 zl
31 XII 2020 r.100 zl
31 I 2021 r.100 zl
28 II 2021 r.100 zl
31 III 2021 r.100 zl
30 IV 2021 r.100 zl
31 V 2021 r.100 zl
30 VI 2021 r.100 zl

ETAP II

TERMIN WPŁATY ETAP IIKWOTA
30 IX 2021 r.150 zł
31 X 2021 r.150 zł
3o XI 2021 r.150 zł
31 XII 2021 r.150 zł
31 I 2022 r.150 zł
28 II 2021 r.150 zł
31 III 2021 r.150 zł
30 IV 2021 r.150 zł
31 V 2021 r.150 zł
30 VI 2021 r.150 zł

 


Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy ROD im.Obrońców Pokoju

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

rachunek nr  57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

(w tytule przelewu prosimy wskazać, której działki dotyczy wpłata)

Biuro nie prowadzi kasy – nie przyjmuje żadnych wpłat.

Wszelkie należności wpłacamy na rachunek bankowy ogrodu