Zarząd ROD „Obrońców Pokoju” w Warszawie informuje,

że w roku 2020 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek.

OPŁATY STAŁE

  • składka członkowska: - 6,00 zł

  • opłata ogrodowa za każdy m2 działki: - 1,54 zł

  • wywóz odpadów komunalnych: - 70,00 zł

  • opłata na ubytki wody: - 70,00zł

termin wnoszenia opłat: ogrodowych, wodnej, wywozu odpadów komunalnych i składki członkowskiej - upłynął 31.12.2020r.

OPŁATY ZA MEDIA

(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem ROD)

  • opłata za prąd - 0,60 zł /1kWh

  • opłata za wodę - 4,54 zł /m3

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Opłaty dla Nowych Działkowców w roku nabycia prawa do użytkowania działki

(tzw. podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki, na którą składają się):

  • opłata  inwestycyjna wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD: - 4.000 zł

  • składka członkowska PZD: - 6 zł

  • opłata na zarządzanie ROD wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD: - 350 zł

OPŁATA NA WYMIANĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji wodociągowej"

Uchwała Nr 13/2019 z dnia 12.05.2019r. Walnego Zebrania

500 zł na rok 2019 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2020 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2021 płatne w dwóch ratach po 250 zł

500 zł na rok 2022 płatne w dwóch ratach po 250 zł

W tytule przelewu prosimy podać: „ Wodociąg partycypacja”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy maja taka możliwość  do wpłacania już teraz całej kwoty przewidzianej na kolejne lata.

NOWA INWESTYCJA - WYMIANA SIECI ENERGETYCZNEJ

Opłata na rzecz partycypacji w zadaniu wynosi 800 zł od działki

TERMIN WPŁATYKWOTA
30 XI 2020 r.100 zl
31 XII 2020 r.100 zl
31 I 2021 r.100 zl
28 II 2021 r.100 zl
31 III 2021 r.100 zl
30 IV 2021 r.100 zl
31 V 2021 r.100 zl
30 VI 2021 r.100 zl


Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy ROD im.Obrońców Pokoju

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

rachunek nr  57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

(w tytule przelewu prosimy wskazać, której działki dotyczy wpłata)

Biuro nie prowadzi kasy – nie przyjmuje żadnych wpłat.

Wszelkie należności wpłacamy na rachunek bankowy ogrodu