OPŁATY OGRODOWE NA 2019 r.

opłata na rzecz ogrodu - 0,10 zł/ m2

składka członkowska - 6,00 zł/ działka

opłata wodna - 70 zł

opłata za wywóz odpadów - 70 zł

partycypacja w inwestycji - 250 zł

termin wnoszenia opłat ogrodowych - do 30.06.2019r.

OPŁATY ZA MEDIA

(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem ROD)

opłata za prąd - 0,60 zł/ 1kW

opłata za wodę - 4,54 zł/ m

partycypacja w inwestycji II rata - 250 zł

termin wnoszenia opłat za media - do 31.12.2019r.

Wpłaty dokonujemy na NOWY rachunek bankowy ROD im.Obrońców Pokoju

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

rachunek nr  57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

(w tytule przelewu prosimy wskazać, której działki dotyczy wpłata)