OPŁATY OGRODOWE NA 2018 r.

opłata na rzecz ogrodu - 1,40 zł/ m2

składka członkowska - 6,00 zł/ działka

termin wnoszenia opłat ogrodowych - do 30.06.2018r.

 

OPŁATY ZA MEDIA

opłata za prąd - 0,60 zł/ 1kW

opłata za wodę - 4,54 zł/ m

ryczałt za wodę - 250zł

termin wnoszenia opłat za media - do 31.12.2018r.

 

 

Wpłaty dokonujemy na NOWY rachunek bankowy ROD Obrońców Pokoju

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

rachunek nr  57 1600 1462 1818 0238 6000 0001

(w tytule przelewu prosimy wskazać, której działki dotyczy wpłata)