Zasady wjazdu samochodem na teren ROD

Zasady wjazdu ustala Walne Zebranie.
Do czasu zwołania zebrania wprowadza się tymczasowe postanowienia:
1. Potrzebę wjazdu należy zgłaszać tel. 883-599-179 z wyprzedzeniem min. jedn dzień wcześniej
2. Pierwszeństwo wjazdu przysługuje pojazdom:
- odbierającym odpady wspólne
- serwis ogólnodostępnej toalety