ODPADY

Odpady

Zarząd ROD „Obrońców Pokoju” informuje, że gabaryty i inne odpady niekomunalne  działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie i na własny  koszt.

Z A B R A N I A   S I Ę

  1. Pozostawiania jakichkolwiek odpadów obok pojemników

  2. Wrzucania do pojemników na odpady komunalne części roślin.

  3. Umieszczania w  pojemnikach: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.

Wyrzucania gałęzi. Świeżo ścięte gałęzie przynosimy do rębaka tylko w soboty po uzgodnieniu z gospodarzem.