Nowy rachunek bankowy Ogrodu

Zarząd ogrodu ROD im.Obrońców Pokoju uprzejmie informuje o zmianie konta bankowego Ogrodu

Aktualny nowy rachunek – Bank BGŻ Paribas S.A.

nr 57 1600 1462 1818 0238 6000 0001