Nowe zasady odbioru odpadów

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW

KONTENER OGÓLNY - WYMIANA 1 x TYGODNIOWO (CZWARTKI)

KONTENER NA „ZIELONE”  - WYMIANA  2 x W MIESIĄCU

 

PROSZĘ NIE WRZUCAĆ GAŁĘZI

I INNYCH ODPADÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DO KONTENERA OGÓLNEGO

MPO NIE BĘDZIE ODBIERAĆ ODPADÓW

KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z „ZIELONYMI”