NOWA FURTKA

Utworzenie przejścia przez ogród – nowa furtka

W celu utworzenia nowej furtki we wskazanym przez Urząd Dzielnicy Mokotów miejscu wymagane jest uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dojścia pomiędzy furtka a ulicą racławicką. Zarząd zlecił przedłożył wszelkie wymagane dokumenty oraz projekt w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów. W dniu 23 września 2019 r. prezesi Adam Lityński oraz Maciej Szulikowski podpisali umowę z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy w przedmiocie dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego. Przyznana kwota  20 000 zł obejmować ma utworzenie furtki, systemu blokady dostępu oraz monitoringu. Wszelkie dalsze prace uzależnione są od decyzji Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac.