Nowa furtka od Racławickiej

Możemy już korzystać z dodatkowego wejścia dzięki utworzeniu nowej furtki od strony ulicy Racławickiej. Nie było to zadanie łatwe. Należało wykonać projekt, przeprowadzić uzgodnienia w  kilku wydziałach urzędu miasta, uzyskać cztery zgody,  znaleźć wykonawcę i rozliczyć inwestycję a to wszystko w niespełna dwa miesiące. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wszystkim osobom, które w tych pracach uczestniczyły. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy ma możliwość, aby zaangażować się całkowicie w prace zarządu, poświęcać całe dnie na prowadzenie spraw ogrodu lub pracę w komisjach jednak coraz więcej osób zgłasza się z ofertą pomocy w poszczególnych działaniach. Jest to bardzo budujące i pokazuje jak wielu osobom zależy na tym, aby ogród się rozwijał. Przy okazji utworzenia przejścia zamontowano dwie dodatkowe kamery w celu poprawy bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczamy krótki wyciąg z oceny przeprowadzonej inwestycji przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Budowa schodów z furtką w ogrodzeniu zewnętrznym pry ul Racławickiej w ramach dotacji udzielonej przez Prezydenta Miasta .St. Warszawy w wysokości  20 000 zł.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne uzyskało zgodę Uchwałą nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PZD w ROD im. Obrońców Pokoju” z dnia 10.08.2019 roku. Zgodnie z wnioskiem Zarządu ROD na Nadzwyczajne Walne Zebranie koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 25 000,00 zł. Wybór wykonawcy odbył się w trybie regulacji zawartych w § 16 wyżej cytowanej ustawy w drodze wyboru wykonawcy z 3 złożonych ofert podmiotów gospodarczych. Wykonawcę robót Zarząd ROD wybrał chwałą nr 124/2019 z dnia 22.10.2019 r. Z wykonawcą została sporządzona umowa określająca przedmiar robót, termin realizacji oraz wynagrodzenie za wykonane prace. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Podkreślić należy, że Zarząd ROD „im. Obrońców Pokoju” uchwałą nr 572/2019 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie otrzymał zgodę na działania przekraczające zwykły Zarząd , czym spełnione zostały wymogi proceduralne zawarte w § 3 ust.1 Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD  Nr 300/2015 z dnia 24.11.2015 roku w sprawie zasad udzielania zgody na działania przekraczające zakres zwykłego Zarządu.