Nabycie działki pozostającej w gestii Zarządu ROD

„W określonych przepisami sytuacjach wygasa prawo do działki, która przechodzi w gestię zarządu ROD. Dzieje się tak przykładowo w sytuacjach śmierci działkowca, jeśli osoby uprawnione nie dopełnią obowiązku wystąpienia z wnioskiem o przepisanie działki w zakreślonym terminie, lub w przypadku prawomocnego wypowiedzenia przez Zarząd ROD umowy dzierżawy działkowej z powodu łamania regulaminu, w szczególności zalegania z opłatami na rzecz ogrodu lub nieprawidłowego użytkowania (np. zaniedbania)."

Zarząd może przydzielić taką działkę osobom z listy oczekujących oraz  innym, które wspierają ogród lub wykonują prace na jego rzecz. Zdarza się, że osoby, które złożyły podanie nie są już zainteresowane nabyciem działki z różnych powodów, lub ich dane kontaktowe są nieaktualne, dlatego prosimy zainteresowane osoby o potwierdzenie swojego wniosku o przydzielenie działki oraz danych kontaktowych.

W chwili obecnej Zarząd nie posiada wolnych działek do przekazanie w użytkowanie.

30 kwietnia 2020