KOSZENIE TRAWY W WEEKENDY

Informacja o koszeniu trawy w weekendy

Zarząd ROD „Obrońców Pokoju” informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00 i niedziele nie należy wykonywać głośnych prac jak np. koszenie trawy.