Korzystanie z działki w czasie epidemii

Obecnie nie ma zakazu korzystania z działki, do której posiadamy tytuł prawny. Działkowcy oraz za ich zgodą osoby najbliższe, mogą przebywać na działce, jeśli jest to konieczne w celu zaspokojenia ich życiowych. Zarząd nie weryfikuje, jakie kto ma potrzeby życiowe, natomiast prosimy starać się przebywać na swojej działce. To nie jest czas na wizyty. Nie zapraszajmy znajomych i nie urządzajmy pikników. Wszystkie furtki są zablokowane przez 24h w celu uniemożliwienia wstępu na ROD dla osób postronnych.  Działkowcy otwierają furtkę kodem numerycznym. Po wprowadzeniu kodu należy wcisnąć #.

Można również otworzyć furtkę pilotem, przykładając go do przycisku #