KALENDARZ DZIAŁKOWCA

Kalendarz Działkowca

Kalendarze można odebrać bezpłatnie w sekretariacie ROD. W środku znajdziemy istotne informacje, ważne daty, przepisy związkowe oraz zasady przyznawania odznaczeń. Dowiemy się ile jest ogrodów działkowych w całym kraju oraz który jest najstarszy.

 UWAGA

 Odbierając kalendarz należy zgłosić wskazania liczników energii elektrycznej oraz wodomierza. Zalecamy wykonać zdjęcie telefonem. Na zdjęciu powinien być widoczny również numer licznika.