Kalendarz Działkowca

Kalendarze można odebrać bezpłatnie w sekretariacie ROD. W środku znajdziemy istotne informacje, ważne daty, przepisy związkowe oraz zasady przyznawania odznaczeń. Dowiemy się ile jest ogrodów działkowych w całym kraju oraz który jest najstarszy.