Szanowni Państwo,

Przygotowania do sezonu działkowego idą pełną parą. Bieżący okres porządkowania działek po zimie jest  bardzo pracowity również dla zarządu naszego ogrodu. Ostatnie dni to między innymi spotkania w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD, rozmowy o inwestycjach, koniecznych zmianach a także konsultacje z prawnikami. Sporządziliśmy kilkadziesiąt pism do urzędów i działkowców. Pracujemy nad wnioskiem o dofinansowanie z funduszy MIAD, odbyło się spotkanie z p. Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów, wprowadzamy nowy program komputerowy, który ułatwi nam obsługę księgową działkowców. Nowy program Polskiego Związku Działkowców będzie w pełni gotowy do naliczeń po zakończeniu inwestycji wraz z zamontowaniem liczników wody i energii elektrycznej, aby rozliczenia były prowadzone prawidłowo. Chcemy wprowadzać odczyty dla wszystkich jednocześnie i sprawniej rozliczać faktyczne zużycie mediów.   Wypowiedzieliśmy umowy dzierżawy do dwóch kolejnych zaniedbanych działek.  Prowadzimy ustalenia z wykonawcą wodociągu i sprawdzamy możliwości jego uruchomienia. Brak zabezpieczenia finansowego zmusił nas do opóźnienia rozpoczęcia inwestycji. Dodatkowo zimowe temperatury znacząco wpłynęły na tempo prac. Trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami. To będzie bardzo trudny sezon. Nie uda się zakończyć robót przed jego rozpoczęciem a uruchomienie starego wodociągu jest już niemożliwe. Należy przygotować się na brak wody. W głównej alei zostaną rozmieszczone hydranty natomiast w pozostałych alejkach tymczasowe krany. Wykonawca zapewnia, że całość zadania zostanie zakończona do czerwca jednak okres wzmożonych zachorowań powoduje nasze obawy o dochowanie terminu.  Doradzamy już teraz zaopatrzenie swojej działki w beczki na deszczówkę.  Każdy może otrzymać na ten cel dotację w wysokości 4000 zł. Wnioski składamy tylko do końca marca!

W roku poprzednim dofinansowanie uzyskało wielu naszych działkowców.

Prąd włączamy na prośbę działkowca w każdym terminie po sprawdzeniu licznika i opłat. Proszę dzwonić w sprawie włączenia prądu pod nr tel. 883 599 179. Konieczna jest wizyta na działce w momencie włączania dopływu energii, ponieważ nie wszystkie bezpieczniki są opisane. Należy również umożliwić dostęp do licznika w celu odczytu.

W całym ogrodzie pojawiły się nieprzemakalne mapki  z podziałem na sektory. Duże ułatwienie nie tylko dla nas i naszych gości, ale również dla osób poszukujących wolnych działek. W tym roku już cztery zmieniły użytkownika a do kasy ogrodu wpłynęło 16 000 zł.  Warto wiedzieć, że każda taka zmiana użytkownika to dodatkowe 4000 zł na inwestycje w ROD natomiast w całym 2020 roku wpłynęło z tego tytułu sto dwadzieścia tysięcy złotych.  Dlatego cały zarząd skupia swoje wysiłki na motywowaniu osób niekorzystających z działek do ich odstąpienia. Warto zgłaszać taki zamiar do biura, ponieważ każdego dnia wiele osób dzwoni z zapytaniem o wolne działki, jednak nie możemy podawać im waszych numerów telefonów bez Państwa zgody. Wskazujemy tylko ogłoszenia na portalach internetowych. Aktualne ceny w naszym ROD zaczynają się od 35 000 zł a dochodzą nawet do 180 tysięcy. Popyt jest ogromny i na nabywcę naprawdę nie trzeba długo czekać. W tym tygodniu zmieniły właściciela trzy działki za kwoty 40, 50 i 80 tysięcy zł.

W związku z budową nowego wodociągu przekazujemy następujące informacje:

W ramach partycypacji, którą wpłacamy w kwocie 2 000,00 zł od działki, gwarantowane jest wprowadzenie nowej instalacji, maksymalnie 1 m od ogrodzenia oraz montaż studzienki z:

  1. zaworem spustowym,
  2. zaworem odcinającym,
  3. kranem czerpalnym.

Koszt licznika (poza działką) i przyłącza do jednej działki wraz ze studzienką, zaworem spustowym i kranem (na działce) wynosi 350 złotych. Kwota ta została wliczona w partycypację, ustaloną na Walnym Zebraniu. Jeśli ktoś wpłacił już całą kwotę rozłożoną na cztery lata, tzn 2 000,00 zł, nie musi nic dopłacać. Natomiast pozostałych Państwa prosimy o wpłacenie  brakującej kwoty.

Przed podpisaniem umowy na przyłącza do działek, musimy zabezpieczyć całą kwotę na realizację, czyli 98 000 zł (280 działek po 350 zł). Niestety część osób zalega z wpłatami i na dzień dzisiejszy brakuje 60 000 zł. Dlatego też zwracamy się z apelem o dokonywanie wpłat. Jeżeli w krótkim czasie nie zbierzemy brakującej kwoty nie uzyskamy zezwolenia PZD na zawarcie umowy z wykonawcą a termin zakończenia robót wydłuży się.

Wodociąg zostanie wprowadzony na działki zgodnie z projektem. Tam, gdzie będzie to możliwe, miejsce wprowadzenia wodociągu będzie zgodne z wolą użytkownika. Wobec tego prosimy o wyraźne oznaczenie miejsca, które Państwu odpowiada. Mamy dla Państwa przygotowane zalaminowane kartki, które można pobrać w sekretariacie. Ponieważ sekretariat jest czynny w różnych godzinach, dlatego najlepiej będzie zadzwonić pod numer 883 599 179 i umówić się na odbiór znacznika.

Aktualnie obowiązuje termin zakończenia robót wraz z podłączeniem działek do dnia 30 czerwca 2021.

Przypominamy też, że na Walnym Zebraniu została podjęta uchwała dotycząca wymiany instalacji elektrycznej. Z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia, wymiana instalacji elektrycznej powinna być realizowana jednocześnie z układaniem nowego wodociągu.

Zgodnie z uchwałą, każdy z działkowców powinien wpłacić 800 złotych.  Od listopada 2020r. powinniśmy wpłacać po 100 zł miesięcznie. Prosimy wszystkich, którzy jeszcze nie dokonali wpłat o pilne uregulowanie należności.

Jednocześnie informujemy, że księgowość prowadzona jest przez Ośrodek Finansowo Księgowy przy Okręgowym Zarządzie Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców.

Działając na podstawie § 72 pkt 20 oraz § 73 ust. 1 i 2 statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r. , w oparciu o m.in. art. 33 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych osoby zalegające z opłatami wzywane są zapłaty opłaty ogrodowej, oraz innych opłat związanych z utrzymaniem działki rodzinnej i uchwalonych przez WZ/KD opłat inwestycyjnych. Nawet jeśli nie zamierzamy na swojej działce korzystać z prądu czy wody to wymiana głównej sieci jest konieczna dla funkcjonowania ogrodu, biura, oświetlenia i monitoringu. Uchwała w sprawie zadania inwestycyjnego obowiązuje wszystkich działkowców. Ewentualnie można domagać się obniżenia partycypacji o koszt przyłącza do działki jeśli ktoś nie życzy sobie instalacji na działce.

Trzeba mieć jednak świadomość, że za rok działka może mieć innego użytkownika, który będzie domagał się takiego przyłącza, więc zarząd zobowiązany jest do takiego prowadzenia inwestycji aby umożliwić przyłącze do każdej działki.

Polski Związek Działkowców wyznacza ostateczny dodatkowy 1- o miesięczny termin na zapłatę zarówno zaległych, jak i bieżących należności.

W przypadku nieuregulowania należności kierowany jest przeciwko dłużnikowi do sądu powszechnego pozew o zapłatę.

Ponadto  w przypadku kiedy zwłoka w uiszczaniu opłat, o których mowa powyżej wyniesie ponad 6 miesięcy, nie zastosowanie się do wezwania skutkuje wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. W takim przypadku sąd bada czy w momencie wypowiedzenia umowy dzierżawy istniały przesłanki do dokonania w/w czynności i nie ma gwarancji, że przywróci prawo do działki po uregulowaniu należności.

W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, użytkownikowi przysługuje tylko i wyłącznie odszkodowanie za nasadzenia i naniesienia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami a ich wartość określa rzeczoznawca. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że uzyskana kwota jest znacząco mniejsza niż tzw. „ceny rynkowe”, dlatego ważne jest aby uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ogrodu w wyznaczonych terminach.

Wszystkie prowadzone inwestycje zwiększają wartość naszych działek, a co za tym idzie całego ogrodu.  Pozwoli nam to w przyszłym roku podnieść opłatę inwestycyjną od nowych działkowców na tyle, że nie będzie konieczności partycypacji w kolejnych inwestycjach. Należy pamiętać, że mamy jeszcze do remontu nawierzchnię w alei głównej oraz wymianę ogrodzenia na całej długości ulicy Racławickiej.

Liczymy na Państwa zrozumienie, pomoc i zaangażowanie.

Z poważaniem

Zarząd ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie