INFORMACJA NT. WODOCIĄGU

WODOCIĄG

Zarząd ROD im. Obrońców Pokoju zwrócił się z wnioskiem o pilne udzielenie zgody na podpisanie umowy z wykonawcą wodociągu, przyznanie dotacji oraz pożyczki. Komisja Inwestycyjna przy Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD w dniu 17 w czerwca 2019 r. pozytywnie oceniła działanie inwestycyjne. Obecnie oczekujemy na decyzję Krajowego Zarządu w przedmiocie udzielenia pożyczki z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców