Budowa lub rozbudowa altany działkowej

Zarząd ROD „Obrońców pokoju” informuje o obowiązku powiadamiania na piśmie Zarządu ROD o planowanej budowie lub rozbudowie altany działkowej. Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek/ projekt określający miejsce posadowienia oraz wymiary.