Zarząd Komisaryczny ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Al. Niepodległości 113/115, 02-585 Warszawa

e-mail: rodobroncowpokojuwarszawa@pzd.pl

tel.: 517-731-678

 Sz. P.

Działkowcy w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD oraz Zarząd Komisaryczny ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie zapraszają działkowców z ROD im. Obrońców Pokoju na spotkanie informacyjne poświęcone bieżącej sytuacji w ogrodzie, związanej z odwołaniem dotychczasowego Zarządu ROD.

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • przyczyny odwołania Zarządu ROD,
  • sytuacja finansowa ROD,
  • rola i zadania Zarządu Komisarycznego w ROD.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 26 sierpnia 2022 r., o godzinie 18:00, przed Domem Działkowca w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie (al. Niepodległości 113/115).

Komunikat Okręgu Mazowieckiego PZD dot. odwołania zarządu ROD znaleźć można pod adresem: informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia-25-lipca-2022-r w sprawie ROD im Obrońców Pokoju w Warszawie/

Michał Oleszko

Prezes Zarządu Komisarycznego ROD

Paweł Milewski

Wiceprezes Zarządu Komisarycznego ROD