AWARIE SIECI WODNEJ

Awarie sieci wodnej

Zarząd ROD „Obrońców pokoju” informuje, że  awarie sieci wodnej w alejkach  należy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu – tel. 602 720 729. Instalacja wodna na terenie działki (odcinek od głównej rury w alejce do zaworu głównego działki) należy do działkowca stąd usunięcie wszelkich  usterek należy  do działkowca. Należy zamontować zawór odcinający wodę na działkę od głównej sieci. Zabrania się bez zgody Gospodarza Ogrodu demontowania wodomierza oraz zrywania plomby na instalacji wodnej. Osoby nie posiadające licznika będą obciążane różnicą pomiędzy wskazaniem licznika głównego a podlicznikami zgodnie z uchwałą 16/2019 walnego zebrania.