Regulamin ROD

Stwierdzenie wykraczania przeciwko porządkowi ogrodowemu (zapis monitoringu) a także działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego takie jak wyrzucanie odpadów poza terenem ROD na szkodę okolicznych wspólnot mieszkaniowych będzie stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.