Porządkowanie działki

PORZĄDKUJĄC DZIAŁKĘ ZAMAWIAMY KONTENER NA WŁASNY KOSZT

Z A B R A N I A   S I Ę

  1. Pozostawiania jakichkolwiek odpadów obok pojemników
  2. Wrzucania do pojemników na odpady komunalne części roślin.
  3. Umieszczania w  pojemnikach: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.
  4. Wyrzucania gałęzi.
  5. Wyrzucania odpadów  po za terenem ROD.