Odpady

Gabaryty, deski, meble, odpady budowlane, gruz, papa, baseny, wózki, kosiarki, opony, pralki, lodówki, inne odpady niekomunalne działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów.

we własnym zakresie i  na własny  koszt !