Obowiązki działkowca

Obowiązkiem każdego działkowca jest dbanie o porządek na chodnikach i w alejkach przylegających bezpośrednio do działki. Sprzątanie dotyczy uprzątnięcia liści, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Działki sprawdzane są raz w miesiącu. Prosimy o:

  1. Usunięcie z ogrodzenia drutów kolczastych.
  2. Umieszczenie w widocznym miejscu numeru działki.
  3. Przycięcie wszelkich nasadzeń wzdłuż ogrodzenia działki do wysokości umożliwiającej zwiedzającym podziwianie upraw oraz roślinności.
  4. Usunięcie wszelkiej roślinności przechodzącej na alejki, która utrudnia swobodne przejście, zakłóca przesyła sygnału radiowego do kamer lub powoduje zanieczyszczenie alej (spadające owoce).