Najstarszy warszawski ROD „Obrońców Pokoju” 28 maja 2019 r. został włączony do ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Cieszy nas godne uhonorowanie liczącego już 117 lat warszawskiego ogrodu i jego dorobku, tym bardziej, że jeszcze 2 lata temu miejscy planiści- nie licząc się z mieszkańcami, którzy od wielu lat traktują to miejsce jak park- chcieli zaorać ogród i w jego miejscu zbudować m.in. targowisko i parking podziemny. Wierzymy, że teraz ogród będzie postrzegany jako ważny element zielonej infrastruktury miasta i przyczyni się to do jego bezpiecznej przyszłości.

ROD im. Obrońców Pokoju powstał w 1902 roku,  a założyła go działaczka społeczna Kazimiera Proczek. I przez kilka lat to jej imię nosił. W 1907 roku działki otrzymały status prawny, a nazwę zmieniono na Towarzystwo Ogrodów Działkowych.

Na przestrzeni lat aż do II wojny światowej ogród systematycznie się powiększał, został wytyczony, podzielony na działki i ogrodzony oraz prowadził normalną działalność sadowniczą, warzywną i kwiatową, szczególnie dla członków ogrodu i ludności mniej zamożnej. Swoimi granicami sięgał aż do ulicy Puławskiej.

W trakcie wojny w znacznej części został zniszczony, jednak w dalszym ciągu był uprawiany, ponieważ stanowił źródło schronienia i żywności. Po wojenni ogród został odbudowany i cieszy działkowców do dziś, stając się istotnym zielonym punktem na mapie Mokotowa.

ROD „Obrońców Pokoju” jest nie tylko chodzącą historią ogrodnictwa działkowego w stolicy, ale przede wszystkim jest miejscem, które mimo upływu lat wciąż żyje i służy całej społeczności miejskiej jako miejsce spotkań, edukacji dzieci i młodzieży oraz wielu innych równie ciekawych inicjatyw dla Warszawiaków.

tekst: E.Chmielińska

źródło: www.pzd.pl